Tugu Na Mangolu Dohot Tugu Simin

Aha ma lapatan ni: Tugu na mangolu dohot Tugu Simin?

Hata Tugu Namangolu marmula siala torop halak hita mambahen tugu ni ompungna marmenong-menong hape godang dope sian angka sisolhot na hurangan manang na ringkot siurupan.

Gabe adong ma hata namandok dibaen nasida pe tugu ni ompungna i holan asa tarbarita do ompu nasida ndang adong panghorhonna tu na humaliangna.Dungi ro ma roha ni angka natua-tua mandok molo songon i nama ba denggan ma Tugu Namangolu dibahen nasida.
Tarsongon dia ma tugu namangolu i ?

Ragamna pajongjong parsikkolaan, "bea siswa", patupa MCK dohot lan na asing na boi dipangke jala manghorhon nauli tu angka nahumaliangna.
Ai molo tugu na somal i hurang do panghorhonna.

Tarsongon i ma pangantusionku. Ditambai angka dongan majo
Mauliate

Comments
0 Comments


EmoticonEmoticon