Tertib Acara Peresmian Tugu Manik Raja

                                                Tertib Acara Peresmian Tugu Manik Raja
                                                   Rianiate, Tgl 20 s/d 22 Desember 2016

A. Selasa, 20 Desember 2016 (di Mala Toruan/di Tugu)
Pukul 07.00 - 07.30 Wib Persiapan/Pengecekan tempat di Mala Toruan/di Tugu
Pukul 07.30 - 08.30 Wib Pengguntingan Pita/Penandatangan Prasasti (di Komplek Tugu)
Pukul 09.00 - Selesai  - Sulang Bao/galang paniaran
                                    - Tortor Suhut

B. Rabu, 21 Desember 2016 (di Siigar-igar Lokasi Tugu)
Pukul 07.00 - 07.30 Wib Persiapan/Pengecekan tempat
Pukul 07.30 - 08.30 Wib Mamborothon Hoda
Pukul 08.30 - 09.30 Wib Kebaktian
Pukul 09.30 - 10.30 Wib Kata-kata Sambutan

1. Kata Pembukaan dari Protokol
2. Laporan Ketua Panitia Peresmian
3. Kata Sambutan/Pemaparan Proses Pembangunan Tugu Manik Raja dari Ketua Pembanguan
4. Kata Sambutan Ketua Umum yang mewakili bonapasogit (Ketua Pelaksana)
5. Kata Sambutan dari Ketua Umum Marbona se-Dunia (Ketua II)
6. Kata Sambutan dari Bupati Samosir
7. Photo Bersama

Pukul 10.30 - 12.00 Wib Manortor
8. Tuani Gondang/Suhut
9. Boru Manik Raja, Bere dohot Ibebere
10. Raja Adat

Pukul 12.00 - 13.00 Wib Makan Siang (Hiburan)
Pukul 13.00 - Selesai Manortor
11. Muspida Kabupaten Samosir
12. Tulang/Hula-hula
13. Tortor/Panantion Manik Raja (diatur tersendiri)

C. Kamis, 22 Desember 2016 (di Mala Toruan)
Pukul 07.00 - 08.00 Wib Persiapan/Pengecekan Tempat
Pukul 08.00 - 09.00 Wib Mangalahat Horbo
Pukul 09.00 - 12.00 Wib Manortor/Panattion
1. Tortor Suhut
2.Haha Anggi (Saribu Raja/boruna, Limbong Mulana/boruna, Sagala Raja/boruna, Silau Raja/boruna)
3. Raja Adat
4 Tortor Panattion Manik Raja (diatur tersendiri)

Pukul 12.00 - 03.00 Wib Makan Siang (hiburan)
Pukul 13.00 - 16.00 Wib Manortor/Panattion
5. Lanjutan Tortor/Panattion Manik Raja (diatur tersendiri)
6. Undangan
7. Naposo Bulung
Pukul 16.00 - 17.00 Wib
8. Hiburan
9. Raja Adat

Pukul 17.00 - selesai Penutup


Panitia Peresmian Tugu Manik Raja
Ketua Pelaksana: Drs. Kampu Manik, MM
Sekretaris 2: Sahat RT Sirait, SE

Catatan:
1. Setiap monortor maksimal 3 gondang
2. Jambar mangihut
3. Urutan Tortor/Panattion Manik Raja sesuai pendaftaran pada panitia
4. Jadwal sewaktu waktu dapat berubah
Read More

Sidalian

"Horbo ni Poriaha
Manggagat di robean
Molo roha soada
Godangma sidalian"

Di sada tikki, sangga mangaso huhut mangopi di sada kode kopi di Siantar di pardalanan mulak sian huta tu Medan, tarbege ahuma didok sahalak amanta na tongon hundul di atas karosi na marhombar balok tu karosi hundulannamima songon on: "Ai memang holan hata sidalian do adong di kamusni! Satongkin satongkin marsidalian! Molo na so boi, didok, asa binoto!" Ndang apala binoto ise na marsidalian jala aha sidalianna, alai na dapot nidodo sian panghataion nasidai, tung sudado roha nasida di sidalian ni dongan nasida parsidalian maos i.Sidalian ndang holan uhuman alasan, alai alasan na mamintori diri do i. Halak na sai marsidalian ima na so hum-roha manang na so tarjalo rohana dicap sala manang siose padan.
Adong piga piga rumang ni sidalian. Na parjolo, marsidalian tu diri sandiri. Na songon on jotjot masa di na manundarnundar parkarejoan. Na paduahon, na mamintori diri marhite na mandiordiori alus na hira tarjaloroha ni dongan, isarani dalan macet, udan por, manang songgot manombo tukkol. Molo on, nang pe tong dang denggan, ndang apala manalahon dongan di sidalian i.

Na patoluhon, sidalian na masitugantuganan. Ibana do na manguduk laho mangulahon alai dipasahat tu halak. Molo tiba tingkina pertanggungjawaban, ibana cuci tangan jala manalahon donganna. Songon ima tong didok dongannai, masitugantuganan. Sidalian on tarlumobi masa tu angka siulaon manang sikarejoan.

Sidalian na paopathon ima na masipabalibalihan di hasalaan dohot tanggungjawab. Molo sidalian on nunga saumur portibi masa. Dung tarjergot si Adam mamangan parbue ni hau na di parsitongaan ni Porlak Eden i, manigor jalo do ibana marsidalian mangalusi sungkun sungkun ni Debata: "Boruboru na nilehonMi do mangalehon tu Ahu, sian i gabe hupangan". Ro si Hawa mandok: "Ulok i do mangelaela ahu".

Alani, na mangose padan jala mangihutma na marsidalian do hape dosa ni jolma na parjolo sahali. Tu dosa na marsidalian i, sahatma uhum ni Debata: Adam (hir hodok mandiori ngolu), Hawa (Hansit parniahapan manubuhon ianakhon), dohot ulok (manjirir butuhana di atas ni tano).

Alani unangbe hita marsidalian, masitugantuganan, manang manginsugut sian angka tanggungjawab dohot kewajibanta. Taparhamaolma angka padan, tanggungjawab, dohot kewajiban i mangihuthon na marsitutu jala marsiadusiadu di angka situhuhon asa ro pasupasu jala tubu ngolungolu.

Na parpudi, dohonontama songon nidok ni umpasa;
"Horbo ni Gompar Tanduk
Maninggala di balian
Molo dung do niunduk
Sitokkama marsidalian"
Read More

Hamoraon Hagabeon Hasangapon

Hamoran, hagabeon dan hasangapon merupakan sebagian tujuan hidup orang Batak.

1. Hamoraon : kekayaan
Meraih kekayaan umumnya diinginkan setiap orang.
Orang Batak dulu umumnya mempunyai anak sekitar 6 s/d 10 orang bahkan dapat lebih banyak.
Dalam keseharian orang Batak menghadiri acara ulaon (kegiatan) adat dan dapat bertindak sebagai tuan rumah (suhut).
Tentu saja diperlukan dana untuk aktifitas keluarga dan acara ulaon adat.
Hal ini sangat mendorong orang Batak menjadi rajin bekerja.
Pergi kesawah sebelum matahari terbit dan pulang menjelang matahari terbenam suatu hal yang mendarah daging. Dari menjalankan kehidupan secara sederhana dan peningkatan harta dari waktu ke waktu akhirnya terbuka peluang untuk menjadi kaya.
Orang tua mengerahkan segala kemapuannya untuk menyekolahkan anak sampai setinggi-tingginya (da ingkon marsikkola satimbo-timbona).
Pendidikan salah satu faktor untuk mendapat pekerjaan yang baik dan pada gilirannya akan berusaha menjadi kaya.
Jika ditempat tinggalnya kecil peluang untuk mengembangkan diri secara ekonomi orang Batak umumnya giat merantau.
Motivasinya meningkatkan taraf hidup dan pada waktunya kemudian berusaha menjadi kaya.2. Hagabeon : berketurunan
Setiap keluarga mengidamkan mempunyai anak bahkan kelak bercucu.
Khusus orang Batak ada yang spesifik yaitu seseorang dapat 'berganti' nama dua kali. Orang mengawali penyapaan bukan dengan menyebut namanya (hal ini bahkan pantang) melainkan misalnya nama anak sulungnya Andreas maka orang menyapanya Ama ni Andreas dan istrinya disapa Nai Andreas
Selanjutnya kalau sudah bercucu berdasarkan nama cucu laki2 yang paling besar mjsal namanya Paulus maka sapaan kepada orang yang sudah bercucu tersbut Ompu Paulus
Mempunyai anak (GABE) apalagi mempunyai cucu adalah suatu harta tak ternilai sekaligus meningkatkan status sosial dalam konteks adat

3. Hasangapon : kehormatan, terpandang
Tumpuan pertama untuk mendapat hasangapon adalah filsafat hidup orang Batak yaitu Pantun Hangoluan, Tois Hamagoan (sopan awal kehidupan, sombong awal kehancuran)
Penerapannya diawali pada kekerabatan (partuturan/partondongan) yang tercakup pada Dalihan Na Tolu yaitu manat (cermat) mardongan tubu, somba (hormat) marhulahula dan elek (bujuk) marboru.
Manat, somba, elek adalah bagian dari holong (kasih).

Kekerabatan Sihalsihal adalah kekerabatan diluar Dalihan Na Tolu artinya tidak dongan tubu, tidak hulahula dan tidak boru.
Hubungan kekerabatan yang keempat ini menimbulkan istilah "Dalihan Na Tolu Paopat Sihalsihal".
Sihalsihal juga mencakup hubungan yang bukan kekerabatan yaitu pardonganan (perkawanan) misalnya dongan sahuta (tetangga), dongan sapunguan (teman seperkumpulan), teman satu tempat kebaktian, teman sekantor, teman berbisnis dll.

Makna harfiah Dalihan Na Tolu adalah tiga batu tungku dan sihalsihal adalah baru tambahan yang berguna sebagai batu penyela jika ukuran periuk, kuali lebih kecil dari ruang diantara tiga tungku agar kedudukan periuk, kuali tetap mantap.
Rajin menghadiri acara ulaon adat merupakan perbuatan yang terpuji.
Perlu digarisbawahi itu hanyalah suatu acara. Menjalankan hidup keseharian sesuai adat diantara orang Batak itulah yang utama.
Untuk sesama yang bukan Batak banyak prinsip-prinsip adat Batak yang dapat diterapkan.

Jika hal-hal yang diuraikan diatas dilaksanakan maka jalan untuk meraih hasangapon terbuka lebar..
Sebagai penutup selain filsafat kehidupan "Pantun Hangoluan Tois Hamagoan, Manat Mardongan Tubu, Somba Marhulahula dan Elek Marboru juga ada Lampiran yang berisi Poda, Umpama dan Umpasa yang berkaitan dengan Hamoraon Hagabeon Hasangapon
Karya sastra ini adalah suatu proses buah kearifan ompunta sijolojolo tubu (nenek moyang) yang berlangsung ratusan tahun.
Read More

Tugu Na Mangolu Dohot Tugu Simin

Aha ma lapatan ni: Tugu na mangolu dohot Tugu Simin?

Hata Tugu Namangolu marmula siala torop halak hita mambahen tugu ni ompungna marmenong-menong hape godang dope sian angka sisolhot na hurangan manang na ringkot siurupan.

Gabe adong ma hata namandok dibaen nasida pe tugu ni ompungna i holan asa tarbarita do ompu nasida ndang adong panghorhonna tu na humaliangna.Dungi ro ma roha ni angka natua-tua mandok molo songon i nama ba denggan ma Tugu Namangolu dibahen nasida.
Tarsongon dia ma tugu namangolu i ?

Ragamna pajongjong parsikkolaan, "bea siswa", patupa MCK dohot lan na asing na boi dipangke jala manghorhon nauli tu angka nahumaliangna.
Ai molo tugu na somal i hurang do panghorhonna.

Tarsongon i ma pangantusionku. Ditambai angka dongan majo
Mauliate
Read More

Punguan Masitariparan Holong

Aha do astuan ni punguan i ale amang dohot ale inang ?
Molo taokui do godang ni na hinangham ni punguan i ?
Boasa pola ingkon manitip hita di angka guguan?
Boasa pola godang sidalianta?
mandok ndang?
Molo dipatama martangiang deba sian hita mandok
ndang huboan kassangku
ndang tio soarangku
tongon batuhon ahu
ndang fit, hurang gopas pamatangkuBoasa pola godang sidalianta?
ndang mandohoti punguan
tadok sibuk, godang ulaonhu
ise ma nuaeng sian hita naso sibuk atehe?

Hape ia dung masa angka namasa hamaolon  manang sitaonon di keluarganta
gabe tarpaksa ma didok BPH punguan “sidalian  na marsaor gabus”
Na holan pajagarjagarhon sambing asa unang maila hasuhuton
sasintongna ingkon parsidohot ma hita nian di ganup gulmit ni  punguan
asa boi tahilala hinatabo dohot hinauli ni na marsitariparan holong dipunguan
Read More

Poda Ni Habatahon

Mimbar tungkap ni tuak, mimbar do nang daina, muba laut, muba do ugarina. Muba dolok, muba duhutna, muba luat muba do uhumna. (adaptability)

Anduhur pidong toba siruba-ruba pidong harangan, halak na padot mangula ido na bosur mangan. (work hard and smart)

Tinallik dulang tampak dohot aekna. Pinungka hata (ulaon) unang langlang di tagetna (sense of closure)

Anduhur pidong jau sitangko jarum pidong muara, gogo sibahen na butong tua sibahen na mamora, roha unang soada. (competencises)

Ijuk di para-para hotang di parlabian, na bisuk nampuna hata na oto tu pargadisan (knowledge workers)

Manggual sitindaon mangan hoda sigapiton, tu jolo nilangkahon tu pudi sinarihon (360o leadership)
Ingkon manat marpiu tali, ingkon pande marjalin bubu, ingkon manat mangula tahi, ingkon pande mangula uhum. (planning and execution)

Pege sangkarimpang halas sahadang-hadangan, rap mangangkat tu ginjang, rap manimbung tutoru halak namarsapanganan. (teamwork)Sampilpil dirobean, Harambir dinahornop
Marungkil panghilalaan, Mangampir hona sorop
Patuan ma pargomgom, Pangaletek diliang huta
Paian ma angka holong, Mangelehelek dongan sahuta

Sanggul ni pardolok, Meleng-eleng marbane-bane
Sungguli na so satolop, Bereng-bereng na marnene-nene
Sampilpil dirobean, Hariara ma partungkoan
Manimbil gabe agoan, Molo dosroha ido na dapotan

“Raja ihot ni uhum, Mamora urat ni hosa”
On ma tondi-tondi habatahon na jotjot ditoishon halak batak.
Ingkon on do pangantusion na sintong taringot hamoraon dohot hasangapon I.
Hamoraon asa gabe urat ni hosa, ndada ala ni godang ni arta.
Urat ni hosa ima panarihonon tu angka dongan.
Hasangapon gabe raja asa gabe ihot ni uhum, manarihon angka na gale, ndada naeng mangasangi, patudu-tudu botohon.
Alai di hasangapon I, naeng ma gabe pangondian ni angka na gale.
Jadi unang sala hita mangantusi tondi-tondi ni halak batak taringot tu hamoraon, hagabeon dohot hasangapon.
songon tudos-tudos muse mandok:
Hotang sasa singgaran , bahen pangarahut ni ruma
Dos do raja dohot namora , pature adat di bagasan huta
“Rundut bonang, idaon tu punsuna. Litok aek idaon tu soksokna”
Rundut roha, idaon tu haporseaonna. Ia disi artam, disi do roham. Molo haporseaonna do artana, disi ma rohana.
Boi do “bonang i” padengganhon dirina sandiri? Holan idaon do na rundut i manang na patureon.
Tung uli do pandohan ni natuatua na parjolo. Parjolo, Asa malo marnida akar ni sadasada parsoalon, Paduahon, Nenget mandok asa marnida alai laos disi do dalan mangurupi. Patoluhon, Ala ditaringoti sadasada persoalan isarana di punguan, memang di parsamean alai mulak muse do tu sasahalak dungi tu keluarga.
Molo didok halak Batak, ida jo anggiman, madabu sian lereng! Ndada holan mangida maksudna, alai mangurupi. Tutu, jolo didida ma antong, asa boi urupanna. Boti, taida ma (angka na rundut i), dungi taurupi.
Gok tabe jala Horas di hita!
Read More

Makna Bangunan Tugu Manik Raja


1. Tangga atau Lantai sebagai Pondasi
Lima (5) tangga sebagai Tugu yang mengandung makna bahwa anak Guru Tatea Bulan (Naimarata) ada lima (5) yaitu:
- Raja Uti (anak pertama)
- Saribu Raja (anak kedua)
- Limbong Mulana (anak ketiga)
- Sagala Raja (anak keempat)
- Silau Raja (anak kelima)

Kelima keturunan Guru Tatea Bulan ini menjadi cikal bakal marga-marga Naimarata dimana Silau Raja anak paling bungsu dari Guru Tatea Bulan dan merupakan anak dari Manik Raja

2. Bangunan segi empat dimana tiap sudut berbentuk tiang yang melekat ke kubus menggambarkan bahwa anak Silau Raja adalah keturunan Guru Tatea Bulan (Naimarata) paling bungsu yang memiliki keturunan (4) anak yang selalu bersatu dan Manik Raja merupakan anak yang kedua, setelah Malau Raja (Abang), dan adiknya Gurning Raja dan Ambarita Raja

3. Bangunan bulat berbentuk Tiang besar berdiri diatas kubus mengandung makna yaitu:

  • Salah satu tiang/sudut kubus adalah Manik Raja keturunan Silau Raja sepakat dengan tekad yang bulat telah Pados Tahi asa Satahi Saoloan laho mambahen Tugu Parsadaan dohot Yayasan Manik Raja
  • Bulat, selain maknanya sepakat dengan tekad yang bulat laho Pados Tahi juga menggambarkan bahwa keturunan Manik Raja memiliki pendirian yang kuat, berbudi pekerti dan jujur

4. Tiga (3) tiang tinggi berbentuk gepeng dan tiga (3) pengikat bangunan tiang mempunyai makna:

  • Dalihan Natolu yang merupakan filosofi orang Batak bahwa keturunan Manik Raja selalu Somba Marhula-hula, Manat Mardongan Tubu dan Elek Marboru
  • Sedangkan tiga (3) pengikat bangunan tiang menggambarkan bahwa keturunan Manik Raja, Boru, Bere dohot Ibebere na tetap teguh dan terikat terhadap Adat Batak (Dalihan Natolu) sesuai yang telah diwariskan nenek moyangnya

5. Bangunan cawan diatas tiga (3) tiang yang tinggi memiliki makna bahwa keturunan Manik Raja percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mensyukuri apa yang telah dimiliki dan menghormati para leluhur sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing
Read More